Благодійний фонд "ПАТРІОТИ"

БФ "Патріоти" створений підприємствами, що входять до Індустріальної групи УПЕК з ініціативи голови ради директорів Анатолія Гіршфельда 25 червня 2011 року для надання адресної допомоги співробітникам компанії і реалізації соціальних проектів на підприємствах ІГ УПЕК. 

БФ "Патріоти" Створення підприємствами, что входять до індустріальної групи УПЕК з ініціативи голови ради діректорів Анатолія Гіршфельда 25 червня 2011 року для Надання адресної допомоги співробітнікам компании и реализации СОЦІАЛЬНИХ проектів на підпріємствах ІГ УПЕК.

БФ "Патріоти - благодійна недержавна неприбуткова організація, створена відповідно до Закону України« Про благодійництво та благодійні організації »з метою здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій фізичних та юридичних осіб.

Президент БФ «Патріоти» Анатолій Гіршфельд розповідає: «Основне завдання фонду - справедливий розподіл соціальної допомоги між людьми. Фонд працюватиме за принципом самоврядування - як за старих часів багато важливих питань вирішувалися на віче і сходах. Для цього в усіх підприємствах компанії будуть обрані люди небайдужі, яким довіряє трудовий колектив. Завданням обраних довірених осіб стане вивчення актуальних питань на своїй ділянці. Потім на зборах працівників ділянки будуть публічно розподілятися кошти фонду, і люди самі будуть вирішувати, куди направити гроші: на потреби колективу або на надання матеріальної допомоги окремим співробітнику ».

Первоначально идея создания фонда — тогда он назывался «Патриот» — родилась в 2003 году, когда Анатолия Гиршфельда избрали депутатом Верховной Рады. Тогда вся наша команда остро ощутила большую ответственность за избирателей, за округ, в котором два крупных города — Лозовая и Красноград — с более чем 100 тысяч человек, а также пять сельских районов. И нам удалось создать систему оказания благотворительной помощи, основанную на справедливом распределении денег и между проблемами в округе, и между людьми, которые нуждались в помощи. Это был по-настоящему народный фонд, действовавший на основе принципов демократии и справедливости. Подобного опыта работы благотворительных организаций не было нигде в Украине. Наш опыт показал, что это действительно эффективно. Поэтому мы решили работу БФ «Патриоты» построить по тому же принципу.


Народный депутат Украины Анатолий Гиршфельд: «Забота о гражданах своей страны – основная задача государства, также как и отдельно взятого политика. Если каждый депутат, ответственный за свой округ будет проявлять заботу об избирателях, стоять на страже их интересов, стремится создать рабочие места и обеспечить комфортными и безопасными условиями проживания, то со временем жизнь в нашей стране наладится, и мы с уверенностью сможем смотреть в завтрашний день».


Сегодня Благотворительный фонд «Патриоты» продолжает оказывать поддержку и материальную помощь жителям 179 избирательного округа, остро в ней, нуждающихся, а также учреждениям социально-культурной сферы (образования, медицины, культуры и спорта) в вопросах улучшения материально-технической базы, проведения ремонтно-восстановительных работ.

ПРИНЦИП НАДАННЯ ДОПОМОГИ

Засоби БФ розподіляються за принципом самоврядування: піклувальні ради фонду у всіх структурних підрозділах компанії і довірені особи регулярно розподіляють фінансові кошти в рамках бюджету фонду.

Робота з надання адресної допомоги проходить наступним чином:

- Особи, які потребують матеріальної допомоги звертаються з заявами і необхідним пакетом документів в Опікунську раду підрозділи через довірених осіб або безпосередньо.

- Опікунська рада вивчає звернення.

- Рішення про надання благодійної допомоги приймаються на засіданні Опікунської ради за участю заявників та довірені особи фонду.

Таким чином, забезпечується справедливий, неупереджений підхід при наданні матеріальної допомоги.

  • На сцене
  • На сцене
500-330-2.jpg
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ

Згідно зі статутом, вищим органом управління БФ «Патріоти» є загальні збори учасників фонду. Наглядова рада фонду є розпорядчим та контролюючим органом. Виконавчим органом фонду є правління на чолі з виконавчим директором.

Наглядова рада БФ «Патріоти»:

  • Голова ради - Гіршфельд А.М.
  • Заступники голови - Нестругін С.І., Чудновець А.В.
  • Виконавчий директор БФ - Рибалко В.К

Вищі робочі органи фонду: зборів в структурних підрозділах підприємств конференції на заводах і в КБ загальні збори (з'їзд) співробітників Індустріальної групи УПЕК

Фонд «Патріоти» - адресна допомога конкретній людині.

500-330-3.jpg
РЕАЛЬНА ДОПОМОГА

За час своєї роботи фонд надав допомогу багатьом людям. Всього з моменту заснування і по квітень 2016 року була надана допомога більш ніж 400 співробітникам УПЕК і підприємств, що входять до складу Індустріальної групи, на суму понад 500 000 гривень.